čtvrtek 10. ledna 2013

Ohlédnutí za přednáškou Josefa Fronce

Ve čtvrtek 3. ledna proběhla v Praze (v Domě Portus) odborná přednáška Josefa Fronce - Cartes maximum jako specializovaný obor filatelie.


Josef Fronc, foto: Ing. Tomáš Chudoba

Zájemci o toto téma se ve slušném počtu sešli, aby si vyposlechli historii i současnost sbírání analogických pohlednic Československa a České republiky. Zahajovacího slova se ujal ing. Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15 a jeden z pořadatelů tematických filatelistických přednášek.


Ing. Pravoslav Kukačka, foto: Ing. Tomáš Chudoba

Na úvod se posluchači mohli seznámit s bilancí momentálního stavu sekce, která již sedmý rok existuje v rámci Společnosti sběratelů československých známek (úplné znění zprávy je v příspěvku níže). Dalším momentem  přednášky byla zmínka o publikaci slovenského kolegy MVDr. J. Molnára, který v roce 2004 vydal příručku Rukoväť zberateľov analógových pohľadníc.


obálka příručky

Z této příručky sekce i samotní sběratelé čerpali hlavně v začátcích potřebné informace. Josef Fronc také zavzpomínal na impuls kolegy Jirky Koukala ke sbíraní maxikaret a myšlence vytvoření sekce sběratelů analogických pohlednic v ČR. Začátky nebyly nijak jednoduché, protože nikdo nevěděl, zda bude o tento obor zájem. Prostřednictvím Zpravodaje zveřejnil dotazník a v roce 2007 sekce vznikla. Tento krok přivítali i někteří naši současní členové, kteří byli do té doby členy slovenské sekce maximafilatelistů, protože v Čechách tento obor dříve neexistoval. Situace dnešních dní je taková, že přesně nevíme, jak nyní pracuje slovenská sekce. Víme ale, že mezi našimi členy jsou i kolegové ze Slovenska.


ukázky cartes maximum k 1. mezinárodnímu kongresu maximafilie
11.-14. září 1947, Dijon

Jedním z nejzajímavějších momentů přednášky byla prezentace československých a českých maxikaret. Mne zaujala zejména ta část, kdy jsme nahlédli do historie sbírání a diskutovali o tom, jak to tehdy s maximafilatelií vlastně bylo.


ukázka československých maxikaret k 600. výročí založení Karlovy Univerzity

Mezi posluchači se našel kolega, který dokonce stál za tvorbou některých z nich. Někteří také dokázali poodhalit dosud ne zcela jasnou otázku přítomnosti razítek dne vydání na analogických pohlednicích Československa. Za mimořádně zajímavou také považuji informaci ke značkám sběratelů cartes maximum ČSR.


adresní strana pohlednic se značkami
sběratelky B. Kohoutové

adresní strana pohlednic se značkami FJP
sběratele Franka J. Pražáka

adresní strana pohlednic se značkou Antonína Zouhara,
a Československé filatelie Praha

Neméně zajímavá byla i zmínka o variantách maxikaret ke známkám umění Josef Mánes-Josefína a Tiziano Vecellio-Toaleta mladé ženy.


Josef Mánes-Josefína
známka Pofis 1692, Praha, 21.6.1968
se zaměněným razítkem dne vydání

První zajímavostí obou maxikaret je vzájemně zaměněné razítko dne vydání při jejich realizaci. Maxikarty byly vydány v kalendáři Pofis 1972 s dalšími 11 analogickými pohlednicemi na téma umění. Obě maxikarty zřídka existují i ve variantě se správnými razítky, realizované zřejmě soukromými sběrateli. Druhou výjimkou je samotný obraz Toaleta mladé ženy. Dvě pohlednice, dva zdánlivě stejné obrazy. Přesto se oba liší. Můžete porovnat...


Tiziano Vecellio-Toaleta mladé ženy
známka Pofis 1466, Praha, 12.8.1965
obraz ve sbírkách Obrazárny Pražského hradu v Praze
zaměněné razítko dne vydání

Tiziano Vecellio-Toaleta mladé ženy
známka Pofis 1466, Praha, 12.8.1965
obraz ve sbírkách Muzea Louvre v Paříži
správné razítko dne vydání

Ve skutečnosti jde o dva obrazy. Jeden visí v Obrazárně Pražského hradu v Praze a druhý v Louvru v Paříži. 
"Pro obyvatele České republiky není bez zajímavosti, že ve sbírkách Obrazárny Pražského hradu je obraz, olej pojmenovaný Podobizna mladé ženy, který byl v Praze registrován již roku 1685. Je obdobou originálu v Pařížském Louvru a umělec jej vytvořil v období let 1512 až 1515." citace z webové stránky RODON
Více info o obrazech v odkazech na konci článku. Ve zbývajícím čase přednesl Josef Fronc i o současném sbírání a maxikartách, které v posledních letech realizoval.


Joža Uprka-Žena v kukuřici

Jak už tomu ale bývá, čas který byl přednášce vyměřen, nestačil zdaleka na pokrytí všech bodů. Zkrátka, jde-li o zajímavé téma, mohli bychom o něm diskutovat dlouhé hodiny.
PK
zajímavé odkazy k obrazu Toaleta mladé ženy:

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...