úterý 13. listopadu 2012

Jan Kupecký-Autoportrét s rodinou


Jan Kupecký byl nejvyhledávanější český barokní portrétista své doby ve střední Evropě. Již za svého života byl velmi ceněným malířem. Ve svých dílech spojoval eleganci francouzské malby s přesností holandských mistrů, smyslem pro detail a zachováním přirozenosti člověka a barev. Narodil se v Pezinku v roce 1667, avšak některé prameny, ale i on sám říkal, že se narodil v Praze. Označoval se jako pictor Bohemus. Narodil se do české tkalcovské rodiny (pocházela z Mladé Boleslavi), která kvůli náboženské perzekuci utekla na Slovensko. Z Pezinku odešel do Vídně, kde byl učněm švýcarského malíře Benedikta Klause. Ve svých dvaceti letech odešel do Itálie, kde načerpal spoustu inspirací a současně se zdokonaloval v malířském umění. Strávil zde 22 let. Po návratu do Vídně (roku 1709) se začal naplno věnovat portrétní malbě. Období vídeňské tvorby je považováno za vrchol jeho tvorby. Byl vyhledáván nejvyššími společenskými vrstvami. Maloval portréty bohaté šlechty, králů, císařů, ale i významných měšťanů. V roce 1711 namaloval podobiznu ruského cara Petra Velikého při jeho návštěvě v Karlových Varech. Jan Kupecký vytvořil řadu vlastních podobizen, jak individuálních tak skupinových s rodinou.

carte maximum
známka Pofis 749 Jan Kupecký-Autoportrét s rodinou, 1719
denní razítko s rydlem a ryteckou destičkou,
Praha 1, 7.11.2012

Důvodem autoportrétní tvorby byla snaha poznat svoje nitro a rozpoložení v různých životních obdobích a situacích. Často sebe zachycoval v roli malíře, kuřáka nebo poutníka. Byl spíše introvert se silnou vírou v Krista. Manželka Zuzana byla dcerou jeho prvního učitele Benedikta Klause. Vzali se ve Vídni a měli spolu dvě děti, které se nedožily dospělosti. Obzvláště úmrtí jeho všestranně talentovaného syna (zemřel v 17 letech) velmi těžce nesl. Ani jejich manželství však nebylo příliš šťastné. Nejen odlišná víra, velký věkový odstup a časté nevěry jeho ženy se často zrcadlí v jeho závěrečných dílech, kde nijak neskrývá melancholickou náladu, smutek a zklamání životem. Jan Kupecký se za svého života nechal inspirovat holandským malířem Rembrandtem van Rijn, jehož díla znal z grafických přepisů, ale i od jeho následovníků, se kterými se setkal v Římě. Zemřel v roce 1740 v Norimberku, kde je i pochován vedle milovaného syna. Vytvořil na čtyři sta děl, z nichž o mnohých není známo, kde se nacházejí. Jeho díla vlastní řada světových galerií (Paříž, Řím, Miláno, Vídeň, Norimberk, Drážďany, Moskva, Leningrad, Budapešť a další), avšak uvádí se, že jich je zde pouhých 160. Ulice, ve které dodnes stojí Kupeckého rodný dům, nese jeho jméno. Poštovní známka vydaná 7. listopadu 2012 zachycuje malířův autoportrét s rodinou, který je ve sbírkách Muzea krásných umění v Budapešti.
PK

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...