středa 10. října 2012

800 let od vyhlášení Zlaté buly sicilské a výstava Oldřicha Kulhánka v Jilemnici

Dne 26. září 2012 uplynulo 800 let od vydání Zlaté buly sicilské (1212). Budoucí císař Fridrich II., král Sicílie, v Basileji potvrdil českému králi Přemyslu Otakarovi I. výsadu dědičného královského titulu, jako odměnu za podporu v boji o říšskou královskou korunu. Zároveň téhož dne vydal ještě další dva listinné dokumenty, první pro Přemysla Otakara I. a druhý pro jeho bratra moravského markraběte Vladislava Jindřicha. Název listiny je odvozen od pečeti, která je připojena k dokumentu.

carte maximum
známka: Pofis 741 800 let od vyhlášení Zlaté buly sicilské ...
příležitostné razítko OK, Jilemnice, 5.10.2012
vytvořil Josef Fronc

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo dne 19. září 2012 příležitostný poštovní aršík se známkou  k 800. výročí od vyhlášení Zlaté buly sicilské. Na známce je vyobrazena pečeť z ustavujícího dokumentu Zlaté buly sicilské. Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Oldřich Kulhánek, autorem rytiny je grafik a rytec Miloš Ondráček.


Ve spolupráci Klubu filatelistů v Jilemnici, Správy KRNAP a České pošty, s.p. - Poštovního muzea byla v Krkonošském muzeu v Jilemnici uspořádána výstava výtvarných návrhů poštovních známek a volné grafiky Oldřicha Kulhánka. Výstavu doplňuje soubor fotografií z dílen od fotografa Martina Říhy. Výstava byla zahájena dne 5. října a potrvá do 18. listopadu 2012.Oldřich Kulhánek se narodil 26. února 1940 v Praze. Výtvarná studia začal na Výtvarné škole v Praze. Od roku 1958 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru profesora Karla Svolinského. Na počátku 70. let byl zatčen a vězněn za hanobení tváře Stalina v některých svých grafických listech. Po tehdy Státní bezpečností vyfabrikované kauze, nastalo v jeho tvorbě období totálního zákazu výstav, spolupráce s nakladateli a zákazu publicity. Po pádu režimu se jeho situace změnila. V devadesátých letech pracoval na návrzích nových českých bankovek a dosud vytvořil i řadu českých poštovních známek. Je držitelem řady ocenění z mezinárodních výstav a bienále. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha světových sbírkách. Letos mu vyšla reprezentativní publikace výtvarných návrhů a realizací poštovních známek Oldřich Kulhánek - Známková tvorba.

Oldřich Kulhánek-fotografie z dílen (foto: Martin Říha)

Zatím poslední jeho realizací návrhu poštovní známky je 800 let od vydání Zlaté buly sicilské.

výtvarných návrh, FDC, poštovní aršík

Neméně působivá byla samotná výstava litografií lidského těla (Life, cyklus Šebestián a další), drobné grafiky zachycující portréty světových i domácích osobností kultury a umění a leptů (Hommage á Claudio Monteverdi, apod.)

Oldřich Kulhánek - Life
litografie, 2006, 57 x 73

U příležitosti zahájení výstavy se na příležitostné přepážce v muzeu používalo příležitostné razítko OK, Jilemnice (razítko vyobrazuje iniciály jména výtvarníka). Autorem návrhu razítka je Oldřich Kulhánek. Razítko posloužilo k tvorbě maxikarty s vyobrazením listiny (viz výše) i detailu samotné pečeti.

carte maximum
známka: Pofis 741 800 let od vyhlášení Zlaté buly sicilské ...
příležitostné razítko OK, Jilemnice, 5.10.2012

Druhou akcí byla oslava 60. výročí založení klubu filatelistů v Jilemnici, kterou připomínala filatelistická výstavka uspořádaná v prostorách Krkonošského muzea. Tamtéž se také používalo příležitostné razítko 60 let klubu filatelistů Jilemnice s vyobrazeným znakem města Jilemnice (ve znaku je jilm) a textem 60 let KF ... Autorem návrhu razítka je Adolf Absolon.

turistická maxikarta

"Tradiční jilemnický podzimní filatelistický pátek", jak jej nazval Mgr. Slavomil Strnad, již několik let považuji za jednu z nejzdařilejších akcí. Nejen pro můj zájem, pěkný program a setkání s milými lidmi. Ale hlavně kvůli místu, kde se koná. Mám rád Krkonoše, jsem v nich každoročně několikrát "doma" jako turista. A v Jilemnici jsem horám vždy na dosah ...

PK

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...