středa 31. října 2012

Francouzská maximafilatelie

Nějaký čas sleduji emisní činnost jiných zemí Evropy i světa. Velmi mne zaujala známková tvorba Francouzské pošty (La Poste) a aktivita tamních sběratelů při tvorbě maxikaret. Na začátek musím zmínit, že na rozdíl od nás, to mají ve Francii nepoměrně lehčí. Na své filatelistické materiály mohou použít razítka dne vydání, které bývají tématicky často v úzké spojitosti se známkou. Ať už potom s tímto razítkem vznikne celistvost nebo maxikarta, výsledný efekt je zaručený. Níže vybírám několik maxikaret letošního roku, které považuji za pěkné a nyní bych je rád představil ...

Musée d´Orsay

Dne 16. června 2012 vydala Francouzská pošta známku s motivem slavného pařížského Musea Orsay. Známka vyšla v rámci konání filatelistické výstavy Salon du Timbre 2012. Na kuponu připojeném ke známce jsou velké nádražní hodiny (umístěné v hlavní části budovy) a text 85. kongres FFAP (Francouzská federace filatelistických asociací), který se konal během výstavy. Hodiny jsou i motivem razítka dne vydání, použitém na maxikartě výše. Muzeum Orsay leží na levém břehu řeky Seiny a nachází se v budově bývalého nádraží d´Orsay, otevřeného při příležitosti Světové výstavy roku 1900. Nádraží zde fungovalo téměř 40 let. V 70. letech vznikla myšlenka přeměnit nádraží na muzeum, které bylo slavnostně otevřeno v roce 1986. V jeho sbírkách je umění přelomu 19. a 20. století s jedinečnou sbírkou impresionistů. Jsou zde obrazy od Vincenta van Gogha, Clauda Moneta, Edouarda Maneta, Edgara Degase, Toulouse-Lautreca, Renoira, Gaugina, Cézanna, Couberta, ..., ale i sochy a ukázky užitého umění.

Musée d´Orsay

Druhá maxikarta je s automatovou známkou LISA, která byla v prodeji během konání výstavy Salon du Timbre 2012. Známka zobrazuje Museum Orsay v popředí se sochou "Cheval a la herse" (kůň s bránami, míněno zemědělské náčiní) od Pierra - Louise Rouillarda. Text známky zmiňuje konání 85. kongresu FFAP. Na maxikartě je použito příležitostné razítko vydané k automatové známce.

Soldats de plomb - Tambour

Další emise je věnována vojáčkům jako sběratelskému zájmu. Na připomínku tohoto "koníčku" vydala v červnu letošního roku Francouzská pošta aršík se šesti známkami znázorňujícími 6 různých vojáčků:

Soldats de plomb - Vercignétorix

Vercingétorixe na koni  (1. století př.n.l.), křižáka (12. století), pěšáka (16. století), bubeníka (18. století), vojáka veterána Napoleonovy staré gardy (První francouzská Říše) a pěšáka (1. světová válka). Tyto trojrozměrné figurky byly vyráběny ve Francii a oblibu si získaly díky vojenské slávě císaře Napoleona. Byly pevné, odlité s příměsí olova a antimonu a vysoké přibližně 5 cm. Na maxikartě je použito razítko dne vydání. V současnosti je rozsáhlá sbírka historických figurek, čítající téměř 150 tisíc kusů z období pol. 18. až pol 19. století, umístěna v  Musée de l'Armée (Vojenské muzeum) v pařížské Invalidovně.

Soldats de plomb - Croisé

Jako společná emise Francie a Vatikánu byla v květnu 2012 vydaná známka k 600. výročí od narození Jany z Arku. Známka vyobrazuje Janu z Arku v brnění s praporem v ruce. Předlohou známky se stal obraz od neznámého autora, který je umístěn ve sbírkách Historického muzea v Paříži.  Johanka z Arku, přezdívaná Panna orléanská (La Pucelle d'Orléans) byla významnou historickou osobností v dějinách Francie, představitelkou vlasteneckého hnutí vyvolaného drancováním Angličanů po obnovení stoleté války. V únoru 1429 se dostavila k francouzskému královskému dvoru s cílem porazit Angličany.


Jeanne d´Arc

V květnu 1429 se s vojenským oddílem účastnila odražení Angličanů u Orléansu a dobytí dalších území; v důsledku těchto úspěchů a celkového obratu ve válce byl Karel VII. v Remeši korunován. Zradou šlechty, snažící se zabránit centralizaci francouzského státu, byla v roce 1430 zajata u Compiegne, vydána Angličanům a církevním soudem v Rouenu odsouzena k trestu smrti upálením. V roce 1456 byla rehabilitována katolickou církví, roku 1909 blahořečena papežem Piem X. a roku 1920 prohlášena za svatou papežem Benediktem XV.  Na razítku dne vydání, s domicilem Vaucouleurs, kde světice našla útočiště před setkáním s budoucím králem Karlem VII., je vyobrazena na koni.
PK

pondělí 22. října 2012

XXII. setkání skautských sběratelů

V sobotu 20. října se v Praze konalo XXII. setkání skautských sběratelů. Setkání se uskutečnilo v kulturním sále historické budovy Hlavního nádraží.

carte maximum
známka Pofis 718 100. výročí založení českého skautingu
strojové razítko XXII. setkání skautských sběratelů
Praha 1, 20.10 2012

Tradiční podzimní setkání se neslo v duchu končících oslav století českého skautingu, které si letos připomínáme. U příležitosti stého výročí vydala 2. května 2012 Česká pošta, s.p. příležitostnou poštovní známku, kterou výtvarně navrhl Marko Čermák. O známce k českému skautingu jsem již několikrát psal ve starších příspěvcích v souvislosti s jejím vydáním, inaugurací a oslavou 100. výročí prvního skautského tábora.

carte maximum
známka Pofis 718 100. výročí založení českého skautingu
strojové razítko XXII. setkání skautských sběratelů 
Praha 1, 20.10 2012

K setkání byl vydán příležitostný odznak, dopisnice s přítiskem a obálka s přítiskem. V rámci setkání proběhla burza celistvostí, celin a poštovních známek, knih, časopisů, odznaků a dalších sběratelských materiálů se skautskou tématikou.

carte maximum
známka Pofis 718 100. výročí založení českého skautingu
strojové razítko XXII. setkání skautských sběratelů 
Praha 1, 20.10 2012

carte maximum
známka Pofis 718 100. výročí založení českého skautingu
strojové razítko XXII. setkání skautských sběratelů 
Praha 1, 20.10 2012

K setkání se ve stejný den na Hlavní poště v Jindřišské používalo strojové razítko a na samotné akci gumové kašetové razítko v zelené barvě (viz níže). Akci pořádal Klub skautských sběratelů Junáka. Autorem příležitostného štočku strojového razítka je Milan Teslevič.

carte maximum
známka Pofis 715 Regionální motiv (turista)
strojové razítko XXII. setkání skautských sběratelů 
Praha 1, 20.10 2012
PK

středa 17. října 2012

Umělecká díla na známkách

Jedny z posledních emisí letošního roku jsou tradičně věnovány umění. Dne 7. listopadu 2012 budou na toto téma vydány čtyři příležitostné poštovní známky. Kupeckého Autoportrét s rodinou (1719), Lhotákova Dívka s dlouhými vlasy (kolem 1951) a známkový aršík Radosti života (1901-1902) od Františka Kupky. V souvislosti se 100. výročím narození Kamila Lhotáka a vydáním poštovní známky Kamil Lhoták - Dívka s dlouhými vlasy proběhne ve středu 7. listopadu 2012 ve 13 hodin v prostorách Východočeské galerie v Pardubicích slavnostní inaugurace. Dle informací VČG bude také v prodeji nově vydaná pohlednice reprodukující uvedený obraz.

PK

středa 10. října 2012

800 let od vyhlášení Zlaté buly sicilské a výstava Oldřicha Kulhánka v Jilemnici

Dne 26. září 2012 uplynulo 800 let od vydání Zlaté buly sicilské (1212). Budoucí císař Fridrich II., král Sicílie, v Basileji potvrdil českému králi Přemyslu Otakarovi I. výsadu dědičného královského titulu, jako odměnu za podporu v boji o říšskou královskou korunu. Zároveň téhož dne vydal ještě další dva listinné dokumenty, první pro Přemysla Otakara I. a druhý pro jeho bratra moravského markraběte Vladislava Jindřicha. Název listiny je odvozen od pečeti, která je připojena k dokumentu.

carte maximum
známka: Pofis 741 800 let od vyhlášení Zlaté buly sicilské ...
příležitostné razítko OK, Jilemnice, 5.10.2012
vytvořil Josef Fronc

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo dne 19. září 2012 příležitostný poštovní aršík se známkou  k 800. výročí od vyhlášení Zlaté buly sicilské. Na známce je vyobrazena pečeť z ustavujícího dokumentu Zlaté buly sicilské. Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Oldřich Kulhánek, autorem rytiny je grafik a rytec Miloš Ondráček.


Ve spolupráci Klubu filatelistů v Jilemnici, Správy KRNAP a České pošty, s.p. - Poštovního muzea byla v Krkonošském muzeu v Jilemnici uspořádána výstava výtvarných návrhů poštovních známek a volné grafiky Oldřicha Kulhánka. Výstavu doplňuje soubor fotografií z dílen od fotografa Martina Říhy. Výstava byla zahájena dne 5. října a potrvá do 18. listopadu 2012.Oldřich Kulhánek se narodil 26. února 1940 v Praze. Výtvarná studia začal na Výtvarné škole v Praze. Od roku 1958 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru profesora Karla Svolinského. Na počátku 70. let byl zatčen a vězněn za hanobení tváře Stalina v některých svých grafických listech. Po tehdy Státní bezpečností vyfabrikované kauze, nastalo v jeho tvorbě období totálního zákazu výstav, spolupráce s nakladateli a zákazu publicity. Po pádu režimu se jeho situace změnila. V devadesátých letech pracoval na návrzích nových českých bankovek a dosud vytvořil i řadu českých poštovních známek. Je držitelem řady ocenění z mezinárodních výstav a bienále. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha světových sbírkách. Letos mu vyšla reprezentativní publikace výtvarných návrhů a realizací poštovních známek Oldřich Kulhánek - Známková tvorba.

Oldřich Kulhánek-fotografie z dílen (foto: Martin Říha)

Zatím poslední jeho realizací návrhu poštovní známky je 800 let od vydání Zlaté buly sicilské.

výtvarných návrh, FDC, poštovní aršík

Neméně působivá byla samotná výstava litografií lidského těla (Life, cyklus Šebestián a další), drobné grafiky zachycující portréty světových i domácích osobností kultury a umění a leptů (Hommage á Claudio Monteverdi, apod.)

Oldřich Kulhánek - Life
litografie, 2006, 57 x 73

U příležitosti zahájení výstavy se na příležitostné přepážce v muzeu používalo příležitostné razítko OK, Jilemnice (razítko vyobrazuje iniciály jména výtvarníka). Autorem návrhu razítka je Oldřich Kulhánek. Razítko posloužilo k tvorbě maxikarty s vyobrazením listiny (viz výše) i detailu samotné pečeti.

carte maximum
známka: Pofis 741 800 let od vyhlášení Zlaté buly sicilské ...
příležitostné razítko OK, Jilemnice, 5.10.2012

Druhou akcí byla oslava 60. výročí založení klubu filatelistů v Jilemnici, kterou připomínala filatelistická výstavka uspořádaná v prostorách Krkonošského muzea. Tamtéž se také používalo příležitostné razítko 60 let klubu filatelistů Jilemnice s vyobrazeným znakem města Jilemnice (ve znaku je jilm) a textem 60 let KF ... Autorem návrhu razítka je Adolf Absolon.

turistická maxikarta

"Tradiční jilemnický podzimní filatelistický pátek", jak jej nazval Mgr. Slavomil Strnad, již několik let považuji za jednu z nejzdařilejších akcí. Nejen pro můj zájem, pěkný program a setkání s milými lidmi. Ale hlavně kvůli místu, kde se koná. Mám rád Krkonoše, jsem v nich každoročně několikrát "doma" jako turista. A v Jilemnici jsem horám vždy na dosah ...

PK

úterý 9. října 2012

Emisní plán českých poštovních známek a ostatních celin 2013

Včera jsem do mailové schránky obdržel aktualizovaný emisní plán poštovních známek a ostatních celin na rok 2013. Oproti původnímu, zveřejněnému v letošním barevném emisním plánu, doznal hned několik změn. Protože se jedná o rozšířený emisní plán, jsou zde nově přidána výplatní vydání poštovních známek - Lidová architektura, Krteček, Franz Kafka, Česká auta I. od Václava Zapadlíka, Prezident republiky a vydání příležitostných dopisnic. Mění se také data vydání některých emisí a témata, která jsou nahrazena jinými nebo vypuštěna. Kromě tradičního vydání cartes maximum k aršíku Ochrana přírody, zde nově přibylo jejich vydání ke známce Vlečný remorkér a Motocykl Čechie 33 - Böhmerland. Takže se máme na co těšit!


Pro lepší zobrazení emisního plánu klikněte na odkaz zdeČeská pošta, s.p. si vyhrazuje právo na změny v emisním plánu.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...