čtvrtek 14. června 2012

Emauzy a 10 let ÚTEF

Ještě z jednoho pohledu se podívám na používání příležitostného poštovního razítka k desátému výročí založení ÚTEF (Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT). Po pár letech jsem opět zavítal do Benediktínského opatství v Emauzích, kde se v rámci vzpomínkového semináře k 10. výročí ÚTEF ČVUT, používalo příležitostné poštovní razítko. V prostorách křížové chodby před barokním refektářem, byla za tímto účelem zřízena příležitostná poštovní přepážka, vedená pracovníkem pošty Praha 28.

příležitostné poštovní razítko
10 let ÚTEF ČVUT
autor návrhu: Ing. Michal Platkevič

Základem razítka je logo ústavu. Centrálním motivem jsou křivky znázorňující rozdělení energie fotonů dané spektrální čáry, které jsou vysílány částicemi v klidu (symetrická křivka) a částicemi pohybujícími se vysokou rychlostí (asymetrická křivka, jejíž tvar je ovlivněn Dopplerovým efektem). zdroj: www.utef.cvut.cz


Emauzy, zdroj: wikipedia.org, foto Karelj

Do Emauz jsem dorazil krátce před ukončením provozu poštovní přepážky. Ta fungovala 5.6.2012 od 11 do 14 hodin a ve zbytku pracovní doby na nedaleké poště Praha 28. Přepážka byla navíc vybavena jak R nálepkami pro možnost odeslání dopisů doporučeně, tak i příležitostnými poštovními známkami vydanými v uplynulých letech k Světovému roku matematiky (2000), Světovému roku fyziky (2005), ČVUT (2007) a letošními aktuálními známkami ke 150. výročí JČMF (2012)
Opodál, nikoliv však na poštovní přepážce, se prodávaly známky s kupony pro přítisky, které u příležitosti výročí nechal ústav zhotovit. Jednalo se o známku Gratulační kytice - 10 Kč a písmenovou Bránu s pávem - A. Přítisk kuponu obou variant vyobrazuje logo ČVUT, logo ÚTEF a text 10 let ÚTEF 2002-2012. Více informací ke známkám na odkazu zde.
Na začátku jsem nabízel další pohled na využití  poštovního razítka, a to v souvislosti s tvorbou analogické pohlednice. Zavzpomínal jsem na rok 2008 a na vydání příležitostné poštovní známky Klášter Emauzy v Praze ke Světové výstavě Praga 2008 a zároveň jsem si uvědomil, že máme letošní rok poslední příležitost k vytvoření analogické pohlednice, kterou bychom mohli v budoucnu zařadit do výstavního exponátu. Dvě nejhodnotnější varianty, v den vydání, který byl zároveň dnem inaugurace (s denním razítkem pošty Praha 28) a u příležitosti konání světové výstavy (s příležitostným razítkem ke Světové výstavě Praga 2008), vznikly v roce 2008. Projdu-li další roky, pak se nabízely varianty s příležitostnými razítky ke dni české poštovní známky (2010, 2011). Letos jsem vytvořil poslední, a to právě s razítkem k oslavám 10. výročí ÚTEF, které se v Emauzích ten den konaly.

analogická pohlednice (carte maximum)
známka: Pofis 571 - Klášter Emauzy v Praze
příležitostné poštovní razítko 10 let ÚTEF ČVUT
vytvořil: Pavel Kancnýř
PK

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...