pondělí 14. května 2012

Český skauting - 100 let

Dne 2.5.2012 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu příležitostnou poštovní známku věnovanou 100. výročí založení českého skautingu. Na známce je skaut s mládeží nedaleko skautského tábora umístěného v lese. Známka také vyobrazuje první a poslední skautský znak. Autorem výtvarného návrhu je ak. malíř Marko Čermák.


Zakladatelem skautingu v českých zemích a prvním starostou skautské organizace byl středočeský profesor  A. B. Svojsík (1876-1938), který v roce 1911 založil první český skautský oddíl.

analogická pohlednice-carte maximum
známka: Pofis 718 - 100. výročí založení českého skautingu
strojové razítko 100 let českého skautingu

Praha 1, 2.5.2012
vytvořil: Martin Hlavatý

Inspirací mu byla práce R. Badena Powella v Anglii. Značný vliv na vznik českého skautingu měl i americký přírodovědec, malíř a spisovatel E. Thompson Seton.


Český skauting kladl především důraz na pobyt v přírodě a na národní cítění vzhledem k postavení českého národa  v době vzniku.

analogická pohlednice (carte maximum)
známka: Pofis 718 - 100. výročí založení českého skautingu
strojové razítko 100 let českého skautingu

Praha 1, 2.5.2012
vytvořil: Pavel Kancnýř

V roce 1912 vydal A. B. Svojsík "skautskou bibli" Základy junáctví a 1. srpna uspořádal s třinácti chlapci první český skautský tábor nedaleko hradu Lipnice. V roce 1914 byl založen spolek Junák - Český skaut, roku 1915 je založen dívčí skauting a začíná vydávání časopisu Junák. Roku 1918 se skauti aktivně zúčastňují zakládání republiky - vzniká skautská pošty. V roce 1939 dochází ke sjednocení skautských organizací ve svazu Junák.
Během historie českého státu byl skauting třikrát zakázán.
  • 1940 28. října nařízení o rozpuštění Junáka
  • 1945 Junák obnoven
  • 1948-1950 postupná likvidace Junáka komunisty
  • 1968 Junák obnoven
  • 1969 třetí likvidace skautingu v Čechách
  • 1989 Junák potřetí obnoven
V 90. letech, vlivem problému oslovit dostatek dětí, začala členská základna  postupně klesat. V roce 2005 byl na XI. Valném sněmu Junáka přijat dokument Charta českého skautingu, který byl impulsem pro inovaci skautského výchovného programu a modernizaci organizace. V současnosti je Junák - svaz skautů a skautek ČR největší organizací v ČR s bezmála 46 000 členy, z toho 29500 dětmi do věku 18 let.
PK
zdroj: wikipedia.org - Český skauting
ČTÚ www.ctu.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...