středa 30. května 2012

150. výročí Jednoty českých matematiků a fyziků

Nedávno jsem obdržel zajímavou analogickou pohlednici k poštovní známce 150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků. Na známce jsou vyobrazeny matematické a fyzikální symboly. Autorem výtvarného návrhu známky je Pavel Hrach.


Známka vyšla letos v březnu ke 150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků, která byla založena roku 1862 jako Spolek pro volné přednášky z mathematiky a fysiky, ze kterého se postupně vyvinula Jednota českých matematiků a fyziků. JČMF patří mezi nejstarší profesní organizace na světě sdružující matematiky a fyziky. Její poslání je zlepšování výuky matematiky a fyziky na školách všech úrovní a typů a podpora rozvoje těchto věd. Členy Jednoty tvoří z velké části pedagogové a vědci, ale také laičtí příznivci těchto věd.
Vůbec první možnost vytvořit analogickou pohlednici jsme mohli využít přímo v den vydání, buď na Hlavní poště Praha 1 v Jindřišské ulici nebo poblíž sídla JČMF v Žitné, a to na Poště 04 Praha 1 v Příčné ulici. Další se nabízela u příležitosti desátého výročí založení Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT. Ve dnech 30. dubna a 2.- 4. května 2012 bylo na poště Praha 28 používáno příležitostné poštovní razítko k tomuto výročí.

příležitostné poštovní razítko:
10 let ÚTEF, Praha 28
autor návrhu: Michal Platkevič

Jeho používání dalo paní Hradílkové impulz k vytvoření analogické pohlednice. Díky :-) Přestože se jedná o razítko k 10. výročí založení ÚTEF, je tematicky vhodnou variantou s vazbou ČVUT na JČMF.


analogická pohlednice (carte maximum)
známka: Pofis 714 - 150. výročí založení JČMF
příležitostné poštovní razítko:  10 let ÚTEF, Praha 28, 4.5.2012
vytvořila: Ladislava Hradílková


Shodné razítko bude znovu v používání dne 5. června 2012 na poště Praha 28 a v refektáři Benediktínského opatství v Emauzích, kde se koná seminář věnovaný desetiletému výročí. Více informací k příležitostnému razítku a výročí naleznete zde
PK

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...