čtvrtek 31. května 2012

Oldřich Kulhánek - Známková tvorba

Tak mi to nakonec nedalo a zajel jsem do Prahy pro poštovní razítko, které se u příležitosti inaugurace knihy Oldřicha Kulhánka - Známková tvorba používalo 26. května v Poštovním muzeu v Praze. 

příležitostné poštovní razítko:
Praha 1 (tužka a rydlo)
k vydání knihy Oldřich Kulhánek - Známková tvorba
autor návrhu : Oldřich Kulhánek

Přiznám se, že jsem tentokrát váhal, zda udělat analogickou pohlednici či nikoliv. Zvlášť, když pocity z vyvedení razítka byly nejdříve smíšené. Ohlasy, které jsem na něj četl i slyšel, nevyznívaly v jeho prospěch nijak lichotivě. Dále se nabízela otázka použití. Jakou známku z posledních let? Majestát Rudolfa II., Šternberka, Rožmberky či Lieslera? Vzhledem k tomu, že se jedná o známkovou tvorbu Oldřicha Kulhánka, vybral jsem nakonec známku s Josefem Lieslerem. 

analogická pohlednice (carte maximum)
známka: Pofis 708 -
Tradice české známkové tvorby - Josef Liesler
příležitostné poštovní razítko:  Praha 1 (tužka a rydlo)
vytvořil: Pavel Kancnýř

K razítku pak na závěr dodám jediné. Není ani líbivým razítkem, jaké máme k 86. narozeninám Bedřicha Housy, není ani atraktivním razítkem k 70. výročí Operace Anthropoid. Vystihuje ale jistě autorovy myšlenky a naturel. Tohle jeho malé razítko potvrzuje totiž fakt, že v jednoduchosti je krása.
PK

středa 30. května 2012

150. výročí Jednoty českých matematiků a fyziků

Nedávno jsem obdržel zajímavou analogickou pohlednici k poštovní známce 150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků. Na známce jsou vyobrazeny matematické a fyzikální symboly. Autorem výtvarného návrhu známky je Pavel Hrach.


Známka vyšla letos v březnu ke 150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků, která byla založena roku 1862 jako Spolek pro volné přednášky z mathematiky a fysiky, ze kterého se postupně vyvinula Jednota českých matematiků a fyziků. JČMF patří mezi nejstarší profesní organizace na světě sdružující matematiky a fyziky. Její poslání je zlepšování výuky matematiky a fyziky na školách všech úrovní a typů a podpora rozvoje těchto věd. Členy Jednoty tvoří z velké části pedagogové a vědci, ale také laičtí příznivci těchto věd.
Vůbec první možnost vytvořit analogickou pohlednici jsme mohli využít přímo v den vydání, buď na Hlavní poště Praha 1 v Jindřišské ulici nebo poblíž sídla JČMF v Žitné, a to na Poště 04 Praha 1 v Příčné ulici. Další se nabízela u příležitosti desátého výročí založení Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT. Ve dnech 30. dubna a 2.- 4. května 2012 bylo na poště Praha 28 používáno příležitostné poštovní razítko k tomuto výročí.

příležitostné poštovní razítko:
10 let ÚTEF, Praha 28
autor návrhu: Michal Platkevič

Jeho používání dalo paní Hradílkové impulz k vytvoření analogické pohlednice. Díky :-) Přestože se jedná o razítko k 10. výročí založení ÚTEF, je tematicky vhodnou variantou s vazbou ČVUT na JČMF.


analogická pohlednice (carte maximum)
známka: Pofis 714 - 150. výročí založení JČMF
příležitostné poštovní razítko:  10 let ÚTEF, Praha 28, 4.5.2012
vytvořila: Ladislava Hradílková


Shodné razítko bude znovu v používání dne 5. června 2012 na poště Praha 28 a v refektáři Benediktínského opatství v Emauzích, kde se koná seminář věnovaný desetiletému výročí. Více informací k příležitostnému razítku a výročí naleznete zde
PK

pondělí 28. května 2012

Technické památky - Baťův kanál

Dne 16. května 2012 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR další příležitostnou poštovní známku z tradiční emise Technické památkyJde o Baťův kanál (původně Vnitrozemský průplav Otrokovice-Rohatec), historickou vodní cestu vybudovanou v letech 1934 až 1938 v délce téměř 53 km (od Otrokovic do Skalice). Vede částečně po řece Moravě. Jinde  vede uměle vyhloubenými kanálovými úseky. 

Baťův kanál, zdroj: batacanal.cz

Průměrná šířka kanálu je 12 metrů a hloubka 1,5 metru. Na vodní cestě je postaveno 50 mostů podjezdných ve výšce od 2,3 metrů, nejčastěji však ve výšce 3,3 metrů. Hlavním materiálem dopravovaným po vodě byl lignit (hnědé uhlí) do Baťových závodů ve Zlíně a Otrokovicích. Využívala se také pro zavlažování přilehlých luk a polí. Pro neekonomičnost byla nákladní doprava ukončena v roce 1960. Technická památka slouží od roku 1996 jako turistická vodní cesta.

analogická pohlednice (carte maximum)
známka: Pofis 720 - Technické památky-Baťův kanál
denní razítko, Veselí nad Moravou, 16.5.2012
vytvořila: Ladislava Hradílková

Na Baťově kanále se nachází 10 přístavů sloužících k dlouhodobému kotvení lodí a s turistickým zázemím a 11 přístavišť, sloužících ke krátkodobému kotvení lodí. Na poštovní známce je vyobrazeno přístaviště ve Veselí nad Moravou. O analogickou pohlednici s razítkem v den vydání známky se tentokrát postarala paní Ladislava Hradílková. Díky :-) Autorem výtvarného návrhu je Adolf Absolon, rytecky s ním spolupracoval Martin Srb. 


V sobotu 9. června 2012 pak bude známka slavnostně pokřtěna přímo v přístavišti ve Veselí nad Moravou.


Na závěr opět přináším pár obrázků z 19. minivýstavky ke vzniku poštovních známek Baťův kanál a Pražský hrad-Tintoretto.


      

Další zajímavé odkazy na Baťův kanál:
PK
zdroj: batacanal.cz

pátek 25. května 2012

Pražský hrad - Tintoretto

Po více než dvaceti letech se do emisního plánu českých poštovních známek vrátila emise Pražský hrad, která  vyšla naposledy 6. června 1990 (Pofis 2943, 2944). V rytecké transpozici M. Ondráčka vydalo 16. května 2012 Ministerstvo průmyslu a obchodu poštovní známku s vyobrazením Tintorettova obrazu Bičování Krista.Ten se nachází v Obrazárně na II. nádvoří Pražského hradu. Stálá expozice představuje výběr více než stovky nejkvalitnějších obrazů, které jsou v majetku Pražského hradu, čítajícího více než čtyři tisíce obrazů. Sbírky byly na Pražský hrad soustředěny císařem Rudolfem II., které koncem 16. století obsahovaly na 3000 obrazů významných evropských malířů a tisíce dalších uměleckých předmětů. Po jeho smrti z jejich bohatství mnoho nezbylo. V době třicetileté války byla část sbírky odvezena do Vídně. Zbývající část vyrabovala v roce 1648 švédská vojska. Postupné obnovy se Obrazárna dočkala až ve dvacátém století. V roce 1930 byl z Masarykova fondu zahájen nákup obrazů pro hrad. Jednalo se o díla z období českého baroka a mistrů 19. a 20. století. V roce 1998, po náročné rekonstrukci, otevřela a zpřístupnila Správa Pražského hradu Obrazárnu veřejnosti. Mezi skvosty ve sbírkách Obrazárny Pražského hradu najdeme obrazy od Tiziana, Aachena, Rubense, Veronesse, Brandla, Kupeckého, Tintoretta a mnoha dalších umělců.

analogická pohlednice (carte maximum)
známka: Pofis 721 - Pražský hrad - Tintoretto
denní razítko s motivem Hradčan, Praha 012 - Hrad, 16.5.2012
vytvořil: Pavel Kancnýř
PK
zdroj: wikipedia.org
www.hrad.cz

úterý 15. května 2012

Křest známky ke 100. výročí založení českého skautingu

K vydání poštovní známky ke 100. výročí založení českého skautingu proběhly 2. května 2012 v Praze dvě akce. První se uskutečnila na Hlavní poště. 

analogická pohlednice (carte maximum)
známka: Pofis 718 - 100. výročí založení českého skautingu
denní razítko s motivem erbu Nového Města pražského
Praha 1, 2.5.2012
vytvořil: Pavel Kancnýř

V rámci 18. minivýstavky byly spolu s dopisnicí k jubileu paní Věry Čáslavské představeny dvě nově vydané známky - EUROPA - Společné téma: pozvání do vydavatelské země a 100. výročí založení českého skautingu.

Druhou akci, křest poštovní známky ke 100. výročí založení českého skautingu, pořádal Junák - svaz skautů a skautek ČR v budově Muzea hlavního města Prahy. Ten se tak uskutečnil na stejném místě, kde se před pěti lety křtila známka Rychlé šípy. Tehdy u příležitosti výstavy ke 100. výročí narození Jaroslava Foglara, nyní u příležitosti výstavy ke 100. výročí českého skautingu.


analogická pohlednice (carte maximum)
známka: Pofis 718 - 100. výročí založení českého skautingu
strojové razítko 100 let českého skautingu
Praha 1, 2.5.2012

vytvořil: Pavel Kancnýř

Křest známky uváděl Slavomil Janov a ze zde umístěné malé výstavky jsme se měli možnost dozvědět něco o jejím vzniku


Marko Čermák dostal za úkol v krátkém čase znovu nakreslit poštovní známku k výročí skautingu.


Známka se křtila vodou z rybníčku u Vorlovské myslivny, poblíž které pořádal A. B. Svojsík v roce 1912 první skautský tábor.


Mezi významnými hosty nechyběli: autor výtvarného návrhu známky Marko Čermák, Václav Nosek - Windy, který se zasloužil o vydání známky, vedoucí prodejny známkové tvorby a členka známkové komise Marie Chábová, místostarosta Junáka Jiří Navrátil a starosta Junáka Josef Výprachtický.


Ke stému výročí připravil KSSJ příležitostný štoček do strojového razítka, který se používal hned dvakrát. Poprvé dne 21.3.2012 u příležitosti zahájení výstavy Trochu lepší svět: století skautingu, podruhé v den vydání poštovní známky ke 100. výročí založení českého skautingu.


analogická pohlednice (carte maximum)
známka: Pofis 718 - 100. výročí založení českého skautingu
strojové razítko 100 let českého skautingu
Praha 1, 2.5.2012
vytvořil: Pavel Kancnýř
PK

pondělí 14. května 2012

Český skauting - 100 let

Dne 2.5.2012 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu příležitostnou poštovní známku věnovanou 100. výročí založení českého skautingu. Na známce je skaut s mládeží nedaleko skautského tábora umístěného v lese. Známka také vyobrazuje první a poslední skautský znak. Autorem výtvarného návrhu je ak. malíř Marko Čermák.


Zakladatelem skautingu v českých zemích a prvním starostou skautské organizace byl středočeský profesor  A. B. Svojsík (1876-1938), který v roce 1911 založil první český skautský oddíl.

analogická pohlednice-carte maximum
známka: Pofis 718 - 100. výročí založení českého skautingu
strojové razítko 100 let českého skautingu

Praha 1, 2.5.2012
vytvořil: Martin Hlavatý

Inspirací mu byla práce R. Badena Powella v Anglii. Značný vliv na vznik českého skautingu měl i americký přírodovědec, malíř a spisovatel E. Thompson Seton.


Český skauting kladl především důraz na pobyt v přírodě a na národní cítění vzhledem k postavení českého národa  v době vzniku.

analogická pohlednice (carte maximum)
známka: Pofis 718 - 100. výročí založení českého skautingu
strojové razítko 100 let českého skautingu

Praha 1, 2.5.2012
vytvořil: Pavel Kancnýř

V roce 1912 vydal A. B. Svojsík "skautskou bibli" Základy junáctví a 1. srpna uspořádal s třinácti chlapci první český skautský tábor nedaleko hradu Lipnice. V roce 1914 byl založen spolek Junák - Český skaut, roku 1915 je založen dívčí skauting a začíná vydávání časopisu Junák. Roku 1918 se skauti aktivně zúčastňují zakládání republiky - vzniká skautská pošty. V roce 1939 dochází ke sjednocení skautských organizací ve svazu Junák.
Během historie českého státu byl skauting třikrát zakázán.
  • 1940 28. října nařízení o rozpuštění Junáka
  • 1945 Junák obnoven
  • 1948-1950 postupná likvidace Junáka komunisty
  • 1968 Junák obnoven
  • 1969 třetí likvidace skautingu v Čechách
  • 1989 Junák potřetí obnoven
V 90. letech, vlivem problému oslovit dostatek dětí, začala členská základna  postupně klesat. V roce 2005 byl na XI. Valném sněmu Junáka přijat dokument Charta českého skautingu, který byl impulsem pro inovaci skautského výchovného programu a modernizaci organizace. V současnosti je Junák - svaz skautů a skautek ČR největší organizací v ČR s bezmála 46 000 členy, z toho 29500 dětmi do věku 18 let.
PK
zdroj: wikipedia.org - Český skauting
ČTÚ www.ctu.cz

pátek 11. května 2012

Europa-Společné téma: Pozvání do vydavatelské země

PostEurop - Asociace evropských poštovních operátorů vyhlásil společným tématem známky EUROPA pro letošní rok pozvání do vydavatelské země.Česká známka zachycuje prolínání historie se současností. Dominantou známky je symbol moderní architektury v Praze - Tančící dům v pozadí se Staroměstskou mosteckou věží. Autorem výtvarného návrhu známky je ak. malířka Eva Hašková, autorem rytiny známky je Bohumil Šneider. Datum emise známky je 2.5.2012.
Tančící dům (jinak také Ginger a Fred podle slavného amerického meziválečného tanečního páru Fred Astaire - Ginger Rogers), dostavěný v roce 1996, stojí v Praze na pravém břehu Vltavy, na rohu Rašínova nábřeží a Jiráskova náměstí. Je dílem chorvatského architekta Vlada Miluniče a Američana kanadského původu Franka O. Gehryho.


analogická pohlednice (carte maximum)
známka: Pofis 719 
EUROPA-Společné téma: pozvání do vydavatelské země
denní razítko s motivem erbu Nového Města pražského,
 Praha 1, 2.5.2012, vytvořil: Pavel Kancnýř

Staroměstská mostecká věž stojí v Praze na Starém Městě na Křížovnickém náměstí, při pravobřežním vstupu na Karlův most. Jedná se o gotickou věž, která byla dostavěna roku 1380. Její funkce byla v první řadě obranná, zároveň  také měla úlohu triumfálního oblouku. Autorem výzdoby věže je Petr Parléř.


analogická pohlednice (carte maximum)
známka: Pofis 719
EUROPA-Společné téma: pozvání do vydavatelské země
denní razítko s motivem erbu Nového Města pražského,
 Praha 1, 2.5.2012, vytvořil: Pavel Kancnýř

Analogické pohlednice nebyl problém vytvořit, proto níže uveřejňuji několik dalších variant.


analogická pohlednice (carte maximum)
známka: Pofis 719 EUROPA-Společné téma: pozvání do vydavatelské země
denní razítko s motivem erbu Nového Města pražského, Praha 1, 2.5.2012
vytvořil: Josef Fronc

analogická pohlednice (carte maximum)
známka: Pofis 719
EUROPA-Společné téma: pozvání do vydavatelské země
denní razítko s motivem erbu Nového Města pražského,
 Praha 1, 2.5.2012, vytvořil: Pavel Kancnýř

analogická pohlednice (carte maximum)
známka: Pofis 719
EUROPA-Společné téma: pozvání do vydavatelské země
denní razítko s motivem erbu Nového Města pražského,
 Praha 1, 2.5.2012, vytvořil: Josef Fronc
PK

úterý 8. května 2012

Věra Čáslavská

Dne 2.5.2012 proběhlo v souvislosti s vydáním nových poštovních známek a dopisnice v Praze několik akcí.
Krátce po půl třetí odpoledne zavítala na Hlavní poštu v Jindřišské paní Věra Čáslavská, aby se zúčastnila slavnostního uvedení příležitostné poštovní dopisnice Světová gymnastika - Věra Čáslavská, kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu u příležitosti jejích sedmdesátých narozenin. Autorem výtvarného návrhu dopisnice a poštovní známky je ak. malíř a grafik Oldřich Kulhánek. Pro známku v odlišné barevnosti je použita známka z roku 1965 vydaná k trojnásobnému vítězství Věry Čáslavské na XVIII. Olympijských hrách 1964 v Tokiu. U příležitosti vydání dopisnice se používalo příležitostné poštovní razítko s prolínajícími se písmeny, které tvoří iniciály jména gymnastky.


příležitostné poštovní razítko
Věra Čáslavská, Praha 1
autor návrhu: Oldřich Kulhánek

příležitostná poštovní dopisnice Světová gymnastika - Věra Čáslavská
příležitostné poštovní razítko Věra Čáslavská, 2.5.2012, Praha 1

Věra Čáslavská, bývalá česká sportovní gymnastka, mnohonásobná československá olympijská vítězka, zahájila kariéru v 16 letech na Mistrovství světa ve sportovní gymnastice v Moskvě. V roce 1968 podepsala petici Dva tisíce slov. V roce 1971 byla vyloučena z řad členů ČSTV. Po roce 1989 se stala poradkyní československého prezidenta Václava Havla pro sociální oblast a sport. V letech 1990-1996 působila jako předsedkyně ČOV. V letech 1995-2001 byla českou zástupkyní v Mezinárodním olympijském výboru. 

Věra Čáslavská

Je jednou ze dvou gymnastek, kterým se podařilo získat zlaté medaile ve víceboji na dvou po sobě jdoucích olympijských hrách. Přes čtyřicet let drží mezi gymnasty rekord v absolutním počtu individuálních zlatých olympijských medailí. Pro dotvoření obrazu této významné osobnosti doporučuji přečíst si knihu spisovatele Pavla Kosatíka - Věra Čáslavská: Život na Olympu a zhlédnout film režisérky Olgy Sommerové - Věra 68.

Věra Čáslavská den před svými
sedmdesátými narozeninami

Návštěvníci 18. minivýstavky na Hlavní poště si mohli prohlédnout dary, které Věra Čáslavská získala na olympiádě v Japonsku - Samurajský meč, Řád Zlatého slunce, který obdržela od japonského císaře a její významné olympijské medaile.

A analogická pohlednice? Napadá mne pouze jediná varianta, a to právě ta ke známce z roku 1965 - Čs. olympijská vítězství - TOKIO 1964 k trojnásobnému vítězství Věry Čáslavské na Olympiádě v Tokiu 1964. V maximafilatelisticky tvůrčím období šedesátých let by mne nepřekvapilo, že existuje... 
PK
zdroj: Český telekomunikační úřad, www.ctu.cz
Wikipedia, www.wikipedia.org
Česká pošta, s.p., www.cpost.cz/filatelie/
OSOBNOSTI.CZ, zivotopis.osobnosti.cz

foto: Pavel Kancnýř

pondělí 7. května 2012

Žehnání novým zvonům

Poslední dubnový den letošního roku patřil slavnostnímu požehnání třem novým zvonům a všem zvoníkům, které se odehrálo v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Tři menší zvony, které byly zabrány a roztaveny pro potřeby 1. světové války, doplní čtveřici velkých zvonů se jmény Václav, Jan Křtitel, Josef a Zikmund, který je největší. Poprvé se rozezní dne 12. května, v den 450. výročí obnovení arcibiskupství.


katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě
zdroj: wikipedia.org, foto: Flickr upload bot

Tři nové zvony svatý Dominik, Marie a Ježíš vznikly ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova a jejich autorkou je Leticie Vránová-Dytrychová. Patrony tří nových zvonů jsou předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, manželka prezidenta Livia Klausová a rektor ČVUT Václav Havlíček.

tři nové zvony svatý Dominik, Marie a Ježíš, zdroj: ČT24

Pro tuto příležitost připravila Česká pošta, s.p. příležitostné poštovní razítko Žehnání novým zvonům, které se používalo dne 30. dubna 2012 na poště Praha 012-Hrad.


Příležitostné poštovní razítko
Žehnání novým zvonům, Praha 012-Hrad
autor návrhu: Miloslav Bláha

Motiv razítka vychází z originální předlohy obrazu Zvěstování Panny Marie od německého malíře Albrechta Dürera. Tato reliéfní výzdoba byla použita na zvonu Zikmund.


reliéf Zvěstování Panny Marie na zvonu Zikmund
zdroj: wikipedia.org, foto: Jklamo

K příležitosti žehnání novým zvonům vznikla analogická pohlednice se známkou Pražský hrad v umění poštovní známky s použitím pohlednice panoramatu Hradčan a dominanty katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha.

analogická pohlednice (carte maximum)
známka: Pofis 631 - Pražský hrad v umění poštovní známky
příležitostné poštovní razítko Žehnání novým zvonům, Praha 012-Hrad
vytvořil: Pavel Kancnýř

Varianta se známkou zvonu v Dobrši a pohlednice zvonu v Dobrši je pěkným suvenýrem, který vychází z analogie motivu reliéfu od A. Dürera.

známka: Pofis 445 - Zvon v Dobrši
příležitostné poštovní razítko
Žehnání novým zvonům, Praha 012-Hrad
vytvořil: Josef Fronc
PK
zdroj: Česká pošta, s.p.-filatelie, www.cpost.cz/cz/filatelie
Česká televize, ČT 24 - www.ceskatelevize.cz/ct24/
Pražskýdeník.cz
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...