pátek 20. dubna 2012

Pár užitečných odkazů

Pokud občas na blogu sledujete rubriku AKTUALITY Z WEBU (v pravém sloupci na konci), nemohli Vám uniknout informace, které Google ze zadaných klíčových slov průběžně zobrazuje. Protože se jedná pouze o aktuální data, příspěvky po čase mizí a nahrazují je nové. Aby některá důležitá sdělení nezůstala zapomenuta, níže Vám přináším odkazy na ně a na další, která jsem na webu objevil. 


zdroj: wikipedia.org, fotothekbot


zdroj: wikipedia.org, Miaow Miaow

PK

500 let hebrejského knihtisku v Praze

Velmi pěkná minivýstavka, připravená ke zrodu příležitostné známky k 500.výročí hebrejského knihtisku v Praze, proběhla ve středu 18.4.2012 na Hlavní poště v Praze.


Návštěvníci si měli možnost prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby, podklady pro tisk známky, FDC a razítka FDC. Autorkou výtvarného návrhu známky je paní Renáta Fučíková, autor liniové rozkresby a rytiny FDC je pan Jaroslav Tvrdoň.
Pro vytvoření analogické pohlednice je důležité porozumět tomu, co známka vyjadřuje. Tato otázka byla zodpovězena autorkou známky, paní Fučíkovou. Ústředním motivem na známce je alef, počáteční litera hebrejského písma, zasazená do renesanční výzdoby odpovídající stylu tehdejší doby. Více k emisi si můžete přečíst zde.

analogická pohlednice (carte maximum)
známka: Pofis 717 - 500 let hebrejského knihtisku v Praze
denní razítko s motivem, Praha 1,  18.4.2012


analogická pohlednice (carte maximum)
známka: Pofis 717 - 500 let hebrejského knihtisku v Praze
denní razítko, Praha 1, 18.4.2012
PK
zdroj: 17.minivýstavka v Praze
Česká pošta, s.p., Odbor známkové tvorby
www.ctu.cz

foto: Pavel Kancnýř

úterý 17. dubna 2012

F.A.Elstner potřetí a naposledy

Téma "František Alexander Elstner" uzavírám vyobrazením analogické pohlednice, kterou vytvořil pan Ivan Vápenka a již jsem na ní upozorňoval ve starších příspěvcích. Jak vypadá se můžete podívat níže.

F.A. Elstner, 11.4.2012

Pro zájemce o osobu F.A. Elstnera připojuji několik zajímavých odkazů, které si můžete přečíst kliknutím na slova  Aero a Slovník české literatury.
PK

pondělí 16. dubna 2012

Tak jsme se sešli

V sobotu 14.4.2012 se poprvé po pěti letech existence sešli členové sekce sběratelů analogických pohlednic. Jak jsme předem avizovali v blogu, setkání se uskutečnilo v "Máchově kraji" v Pensionu Skalka u Doks.


Setkání bylo rozděleno do dvou částí, které přetínala pauza na oběd. První, teoreticky obsažnější část byla věnována vzájemnému představení účastníků a diskuzi o našem zájmu v souvislosti s historií, inauguracemi známek, známkovou tvorbou, výběrem vhodných pohlednic, atd. Druhá, volnější část patřila především individuální diskuzi mezi členy, prohlídce vystavených exponátů a burze analogických pohlednic. Setkání se zúčastnili skalní sběratelé z různých částí ČR, se kterými se potkáváme při různých filatelistických akcích.

odtud jsme přijeli
Setkání trvalo více než čtyři hodiny a nebýt skutečnosti, že většina našich členů musela stihnout vlak domů, bylo by se o nějakou tu hodinu bývalo protáhlo. Stále zůstalo neprobráno spousta témat, která by členy jistě zajímala. Ty si tak můžeme nechat na některé z příštích setkání.
Na závěr přinášíme společnou fotku z historicky prvního setkání, děkujeme všem účastníkům, že dorazili na setkání, panu Mgr. Doležalovi za poskytnutí prostor a přípravu výborného oběda a těšíme se na někdy příště...

zleva: Zbyšek Veselý, Pavel Kancnýř, Jirka Koukal, Ladislava Hradílková,
Josef Fronc, Tomáš Doležal, Marcela Komedová, Martin Hlavatý a syn
PK

Bedřich Housa, 86 let

Ve čtvrtek, 12.4.2012 oslavil pan Bedřich Housa úctyhodné 86. výročí narození. V okruhu filatelistů a  dalších návštěvníků pak na Hlavní poště krátce pohovořil o své činnosti pro Československou a Českou poštu, ale i o dalších zajímavých zážitcích, které ho v životě potkávaly. 

Bedřich Housa v den svých 86. narozenin

K této události připravila Česká pošta minivýstavku některých jeho výtvarných prací, 


v pořadí již 17. pamětní list "Pocta Bedřichu Housovi"příležitostné poštovní razítko s vyobrazením Bedřicha Housy a textem "Bedřich Housa 86 let".

Ruční příležitostné razítko -
Bedřich Housa 86 let
autor návrhu: Marek Gilányj

Známek, které za více jak šedesátiletou spolupráci s poštou vytvořil, se počítá na více jak čtyři sta realizací. My si prostřednictvím analogických pohlednic připomeneme alespoň některé z nich.


50. léta 20. století


známka: Pofis 1087 - Radiovynálezci - Edouard Branly
razítko FDC - Praha, den vydání 7.12.1959
výtvarný návrh: C. Bouda, rytina: B. Housa

60. léta 20. století

známka: Pofis 1649 - Norbert Grund, Procházka parkem
razítko příležitostné: Symposium specializovaných oborů,
Praha, 3.7.1968
graficky upravil a vyryl: B. Housa

70. léta 20. století

známka: Pofis 2123 - Václav Hollar, Lev a myš
razítko FDC: Praha, den vydání, 26.2.1975
graficky upravil a vyryl: B. Housa90. léta 20. století

známka: Pofis 165 - Vánoce
razítko denní: Libčice n.Vlt., 12.11.2001
výtvarný návrh: Karel Franta, rytina: B. Housa 

rok 2000

známka: Pofis 243 - Tradice české známkové tvorby,
Bohumil Heinz
razítko denní: Žďár n.S., den vydání, 20.1.2000
výtvarný návrh a rytina: B. Housa

1. desetiletí 21. století
  
známka: Pofis 610 - Píseň "Kde domov můj?" -
česká státní hymna
razítko příležitostné: 175 let národní hymny, Fr. Škroup, Osice, 17.10.2009
výtvarný návrh a rytina: B. Housa

2. desetiletí 21. století

známka: Pofis 664 - Žlutický kancionál
razítko příležitostné: motiv vánoc, Boží Dar, 8.12.2010
výtvarný návrh: F. Puléř, Z. Ziegler, liniová rozkresba: B. Housa

Současně se znovu nabízela možnost vytvořit analogické pohlednice v kombinaci s příležitostným razítkem, které bylo v používání na poště ve stejný den, kdy se uskutečnila oslava Housových 86. narozenin. V brzkých ranních hodinách čtvrtečního dne si tuto příležitost nenechal ujít kolega Martin Hlavatý, v odpoledních hodinách jsme se k razítkování sešli s Josefem Froncem. Jak to dopadlo uveřejňuji níže.


známka: Pofis 520 - Světový grafik Václav Hollar
(1607-1677)
výtvarný návrh a rytina: B. Housa


známka: Pofis 617 - František Ženíšek, Oldřich a Božena
výtvarný návrh: Fr. Ženíšek, graficky upravil a vyryl: B. Housa


známka: Pofis 664 - Žlutický kancionál
výtvarný návrh: F. Puléř, Z. Ziegler, liniová rozkresba: B. Housa

známka: Pofis 610 - Píseň "Kde domov můj?"
výtvarný návrh a rytina: B. Housa

známka: Pofis 667 - Tradice české známkové tvorby - Josef Herčík
výtvarný návrh a rytina: B. Housa

Mistru Housovi přejeme hodně pevného zdraví a spokojenosti do dalších let. Sekce sběratelů analogických pohlednic SČF.
PK 
foto: Pavel Kancnýř

F.A. Elstner podruhé

Tentokrát pouze krátce se vracím k osobnosti F. A. Elstnera, jehož 110. výročí narození jsme si ve středu připomněli. U této příležitosti bylo na Hlavní poště v Praze v používání strojové razítko s vyobrazením jeho portrétu.


příležitostný štoček do strojového razítka
autor návrhu: Ivan Vápenka

Vydání analogických pohlednic se ujal pan Ivan Vápenka. K němu jste měli možnost zasílat Vaše požadavky na jejich zakoupení. Do uzávěrky tohoto příspěvku bohužel zmiňovanou analogickou pohlednici nemám k dispozici, proto zatím níže uveřejňuji variantu, kterou jsem vytvořil.


analogická pohlednice (carte maximum) -
F.A. Elstner, 11.4.2012

pátek 6. dubna 2012

Veselé Velikonoce


Malá žlutá kuřátka,veselá jak jarní zahrádka,
přejí Vám mnoho hojnosti,štěstí, zdraví a radosti!Všem příznivcům filatelie, analogických pohlednic a umění přeji příjemné a klidné velikonoční svátky. 
Pavel Kancnýř

Johann Gregor Mendel


Ve středu 4. dubna se v Praze na Hlavní poště uskutečnila již 16. minivýstavka, tentokrát ke známce Osobnosti - Johann Gregor Mendel


Všichni přítomní si opět měli možnost prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk příležitostné známky, FDC a razítka FDC. Autorem výtvarného návrhu je Karel Šafář. Na známce s ním spolupracoval rytec Bohumil Šneider. 


Letos si 20. července připomeneme 190. výročí Mendelova narození. V rámci těchto oslav proběhne během roku celá řada aktivit. Jedná se i o křtu známky v rodném domě ve Vražném. Bližší informace k osobnosti J.G. Mendela najdete na Mendel190, Mendel-rodný důmobec Vražné a Mendelovo muzeum.
K výročí narození plánuje sekce sběratelů analogických pohlednic vytvořit analogickou pohlednici s razítkem pošty ve Vražném. 
Ke dni vydání a minivýstavky známky vznikla varianta s poštovním razítkem "Známková tvorba, Praha 1".
V historii spojené s naší republikou se nejedná o známku první. V roce 1965 (10. 7.) byla vydána známka Pofis 1463 Kulturní výročí a události - Johann Gregor Mendel. Na analogické pohlednici je použita v souvislosti s příležitostným poštovním razítkem k Mendelovu symposiu v Brně, které se konalo ve dnech 4.-7.8.1965 v Brně a 9.-11.8.1965 v Praze.

známka Pofis 1463 - Johann Gregor Mendel
razítko 7.8.1965 - Mendel memorial symposium
PK

úterý 3. dubna 2012

Analogická pohlednice k nejkrásnější poštovní známce roku 2011

Ve čtvrtek 29. března 2012 proběhlo v Poštovním muzeu v Praze vyhlášení výsledků Ankety o nejkrásnější poštovní známku a Ankety o nejkrásnější příležitostné poštovní razítko roku 2011. 

Nejkrásnější poštovní známka roku 2011 - Zimní krajina, 19. století
emise Umělecká díla na známkách - August Bedřich Piepenhagen (1791-1868)
rytecká transpozice: Martin Srb

U příležitosti vyhlášení tradiční ankety bylo ve dnech 29.-31.3.2012 na Hlavní poště k dispozici příležitostné poštovní razítko "Nejkrásnější poštovní známka roku 2011" s vyobrazeným postiliónem.

Ruční příležitostné razítko -
Nejkrásnější poštovní známka roku 2011
autor návrhu: Karel Dvořák

K této pěkné události připravila Sekce sběratelů analogických pohlednic pro své členy a nejen pro ně analogickou pohlednici, jejíž vyobrazení uveřejňuji níže.

analogická pohlednice (carte maximum) -
A.B. Piepenhagen, Zimní krajina

Pro sběratele analogických pohlednic jsou důležitými a nosnými pilíři v jejich tvorbě i poštovní razítka, proto se  také zmíním o nejkrásnějším ručním příležitostném poštovním razítku. Tím se v roce 2011 stalo příležitostné razítko s vánočním motivem a textem "Boží Dar".

Ruční příležitostné razítko -
Boží Dar
autor návrhu: Pavel Sivko

Sběratelé si opět jistě nenechali ujít příležitost ke tvorbě analogických pohlednic s vánočním motivem z Božího Daru. Níže jich pár vyobrazuji a doplňuji, že vznikly k poštovní známce "Vánoce", vydané 9.listopadu 2011.


  
PK
zdroj: Česká pošta, s.p. - filatelie http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/
sbírka analogických pohlednic Pavla Kancnýře
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...