středa 28. března 2012

Příležitostné razítko Znojmo

Když jsem včera poštou obdržel otisky příležitostného razítka k 90. výročí organizované filatelie ve Znojmě (v používání ve dnech 26.-30.3.2012 na poště Znojmo 1), vzpomněl jsem si, že jsem jeho obdobu  nedávno zahlédl ve své sbírce analogických pohlednic.Ve skutečnosti se jednalo o příležitostné razítko z Okresní výstavy poštovních známek z roku 1964, které tak posloužilo jako předloha k tomu současnému. Shoda v razítkách je ve vyobrazení Rotundy svaté KateřinyRozdíl je v textu a ve velikosti průměru razítek.  Razítko z roku 1964 je menší než to současné. 

analogická pohlednice - Daněk skvrnitý (1963)

Analogická pohlednice vznikla ze známky Pofis 1351 Zvířena - Daněk skvrnitý, vydané 14.12.1963.
PK

pondělí 26. března 2012

F.A. Elstner- cestovatel, skaut, novinář a spisovatel

Letos si 11. dubna připomeneme další neméně důležité výročí, a to 110. výročí narození F. A. Elstnera. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydalo 14.9.2011 poštovní známku František Alexander Elstner (1902-1974).


Když jsem v loňském roce procházel tematické exponáty na EXPONETu, narazil jsem v exponátu pana Ivana Vápenky "Pohledy do historie skautského hnutí v Česko - Slovensku 1918-2003" na strojové razítko ke 100. výročí narození F.A. Elstnera (11.4.2002). Oslovil jsem proto pana Vápenku a požádal ho, aby připravil strojové razítko i ke 110. výročí.

ilustrativní obrázek: SR 100.výročí narození F.A.Elstnera
zdroj: exponát pana Ivana Vápenky,  EXPONET

11.dubna 2012 tak díky němu bude strojové razítko v používání na poště Praha 1. Pan Ivan Vápenka myslel opět i na sběratele analogických pohlednic. Ty budou v omezeném počtu u něho k dispozici za potěšující cenu 50 Kč + poštovné. Napsat si mu můžete na ivanvap@volny.cz. Rozhodně bych s koupí neváhal, protože za slušnou cenu dostanete pěknou analogickou pohlednici s kvalitně provedeným otiskem strojového razítka. Toho na poště jen tak nedocílíte a vše v dokonalé shodě (známka+pohlednice+razítko). Je to tak další položka, která může obohatit sbírky nás všech. Navíc se strojovým razítkem, které, byť znehodnocuje známku obyčejným pošt. razítkem s domicilem, nese s sebou i artefakt v podobě samotného příležitostného štočku. A to je víc než jenom denní razítko, které je z valné většiny zastoupeno v našich sbírkách.


ilustrativní obrázek: CDV F.A.Elstner-100.výročí 11.4.2002
zdroj: exponát pana Ivana Vápenky,  EXPONET 

Kontakt na něho platí i pro zájemce, kteří zároveň sbírají anebo mají zájem o jeho CDV s tematickým přítiskem a stroj.razítkem.
PK

15. minivýstavka a rytec Miloslav Bláha

Nejen u příležitosti vydání nových poštovních známek, proběhla ve středu (21.3.2012) v Praze na Hlavní poště, v pořadí již 15. minivýstavka. Krátce zde byly představeny známky s kupony pro přítisky "Regionální motiv".
Zprvu jsem byl trochu rozpačitý, jak se známkou naložit s ohledem na vytvoření analogické pohlednice, ale po pochopení záměru vydavatele, mám řadu nápadů, jak toto téma vhodně uchopit a vytvořit množství kvalitních variant. Navíc námět známky tentokrát nijak neomezuje ve výběru místa. Česká republika je přeci plná turisticky atraktivních míst v různých regionech. Nemusíme tedy spoléhat jenom na Prahu. Stačí se kolem sebe rozhlédnout. Zároveň  bychom na tomto "projektu" mohli spolupracovat všichni společně. Vždyť každý z Vás jistě bydlí v blízkosti turisticky (regionálně) zajímavého místa. Abychom se neomezili pouze na denní razítka, navrhuji nejprve vytvořit varianty poštovních razítek s motivem (Praha, Brno, Benešov, Mnichovice, Kroměříž, Opava a další), razítek poštoven, atd. Pohlednice zajistíme. Více si můžeme povědět přímo na setkání v Doksech.
Hlavní prostor středečního odpoledne byl věnován tvorbě rytce Miloslava Bláhy.


Miloslav Bláha, zdroj: archiv M. Bláhy, 15.minivýstavka v Praze


Pro Českou poštu pracuje již 40 let. A má opravdu široký záběr. Od návrhu některých příležitostných poštovních razítek po jejich výrobu. A dále pak výrobu, opravu denních poštovních razítek, štočků do výplatních strojů, postálek, plombovacích kleští, restaurování rytin zbraní, zdobení šperků...
Pro dokreslení kvality a šíře jeho práce Vám níže přináším fotografie z minivýstavky. 

Pro sběratele analogických pohlednic ze své sbírky vybírám některé s "jeho" razítky.


   
PK
foto: Pavel Kancnýř
zdroj: 15. minivýstavka v Praze
sbírka analogických pohlednic Pavla Kancnýře

pátek 23. března 2012

Výročí Svaté Anežky České

Nedávno jsem během "brouzdání" na internetu narazil na zajímavé stránky, připomínající významná výročí letošního roku.  Vybírám jedno z nich, a to 730. výročí od úmrtí Svaté Anežky České.  V loňském roce jsme si připomněli 800.výročí od jejího narození. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR u této příležitosti vydalo 20.1.2011 poštovní známku Sv. Anežka Česká (1211-1282).V lednu 2011 vznikly analogické pohlednice k výročí narození a dni vydání známky. Podkladem byla pohlednice, která zobrazuje Svatou Anežku Českou ošetřující nemocného.


Sv. Anežka Česká ošetřuje nemocného
Mistr Křižovnického oltáře, Praha, 1482 (?), NG v Praze

Když jsem v prosinci loňského roku navštívil níže zmiňovanou výstavu, překvapil mne popisek k obrazu, kde stálo, že jde o Sv. Hedviku. Nevím, kde se stala chyba, zda v popisu pohlednice nebo v popisu samotného obrazu? Více by nám zřejmě řekl přímo kurátor výstavy...


Rok Sv. Anežky České vyvrcholil 25. listopadu 2011 výstavou Svatá Anežka Česká-princezna a řeholnice v Anežském klášteře v Praze, která 25. března 2012 končí. U příležitosti 730. výročí úmrtí, které se vztahuje k 2. březnu 2012, vznikly analogické pohlednice zobrazující Sv. Anežku  Českou hned v několika podobách.


Sv. Anežka předává velmistrovi řádu model kostela
Mistr křižovnického oltáře, Praha, 1482 (?), NG v Praze


Sv. Anežka Česká odkládá královský šat
Alberto de Rohden/ Ludvík Seitz, Řím, 1881
Chrám Matky Boží před Týnem, Praha


Sv. Anežka ošetřuje nemocného
Emanuel Dítě, 1895
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

PK

pondělí 19. března 2012

Výsledek ankety o nejlepší analogickou pohlednici roku 2011

Letošní hlasování proběhlo poprvé formou on line prezentace ankety na blogu cartesmaximum.blogspot.com. Vybíralo se z 28 nominovaných analogických pohlednic, které do soutěže přihlásilo 5 sběratelů. Hlasování se zúčastnilo 20 ze 34 obeslaných členů sekce, kteří udělili svůj hlas té, kterou považovali za nejlepší. Bodovalo se podle vzorce: 1 hlas = 1 bod.

Výsledek:

1. místo (5 bodů)
CM 0004 - Tradice české známkové tvorby - Josef Herčík

tvůrce analogické pohlednice: Josef Fronc 

2.místo (3 body)
CM 0014 - 100 let od 1. veřejného letu Jana Kašpara

tvůrce analogické pohlednice: OFTIS 

3. místo (2 body)
CM 0015 - Zvířecí mláďata -Křeček polní

tvůrce analogické pohlednice: Ladislava Hradílková


3. místo (2 body)
CM 0003 - Tradice české známkové tvorby - Josef Herčík 

tvůrce analogické pohlednice: Zbyšek Veselý 


4. místo (1 bod): CM 0001-Kašpar Maria ze Šternberka, CM 0008-Velikonoce, CM 0016-ME ve floristice EUROPA CUP 2011, CM 0017-ME ve floristice EUROPA CUP 2011, CM 0018-ME ve volejbale mužů, CM 0020- Ochrana přírody Šumava Žluťásek borůvkový, CM 0022-W.A.Mozart, CM 0028-Vánoce. Zbylých 16 analogických pohlednic neobdrželo žádný hlas.


Všem oceněným gratulujeme a vítězné analogické pohlednici navíc přejeme, aby získala přední umístění na světové soutěži o nejlepší analogickou pohlednici světa roku 2011.
PK

úterý 13. března 2012

Setkání sběratelů analogických pohlednic

Sekce sběratelů analogických pohlednic pořádá setkání jejich členů v sobotu 14.4.2012 v 10 hod. Setkání se uskuteční v Penzionu Skalka poblíž obce Doksy u České Lípy. 


Náklady na cestu, stravu a ubytování  v penzionu do druhého dne si hradí účastníci sami.  Z nádraží Doksy do penzionu zajistí dopravu pánové Fronc a Kancnýř. Nahlaste včas své příjezdy (odkazy na e-mail jsou k dispozici kliknutím na jejich jména). Více informací je na přiložené pozvánce.

Věnujte prosím také pozornost níže přiloženému dotazníku. Ten uložte, vytiskněte, vyplňte a přivezte s sebou na setkání. Kdo se nezúčastní, může vyplněný dotazník zaslat na odkaz uvedený zde.


A nezapomeňte s sebou vzít svojí sbírku analogických pohlednic a materiál na směnu. Na viděnou v Doksech.
PK

pondělí 12. března 2012

KUKS, 10.3.2012

V poledne, dne 10.3.2012 proběhla v Hospitalu Kuks inaugurace poštovních známek zobrazujících Kuks (dle grafiky Michaela H. Rentze) a sochu Moudrosti z dílny Matyáše.B. Brauna. Této slavnostní události se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo mnoho návštěvníků, nejen z řad filatelistů. V lapidáriu, kde se akce konala, byla pro tuto příležitost také zřízena poštovní přepážka, vedená pracovníky pošty Dvůr Králové nad Labem, kteří, navzdory náporu zájemců o známky a otisk příležitostného razítka, byli do poslední chvíle ochotni vyhovět všem přáním.

Lapidárium v Kuksu, foto: M. Kořínek, zdroj: kudyznudy.cz
pracovníci pošty Dvůr Králové nad Labem u příležitostné přepážky
a Josef Fronc (vpravo) v akci


Na této akci se sešlo a vzájemně poznalo několik členů naší sekce. Jako obvykle si akci nenechali ujít pánové J. Fronc, P. Kancnýř, Z. Veselý, M. Hlavatý, M. Hanousek, J. Koukal, P. Janata, P. Ketner. Osobně jsem poznal paní ing. Hanu Horynovou a zahlédl i pana Václava Vaňka při rozhovoru s vedoucím sekce.

Možnost vytvořit analogickou pohlednici měl každý. Pohlednice i známky byly v dostatečném množství k dispozici po celou dobu konání akce. A navíc, kdo byl trpělivý a vydržel do konce, mohl v pokladně Hospitalu zakoupit i další pěkné pohlednice, které se přímo v lapidáriu nenabízely a pak na přepážce nechat v klidu orazítkovat, protože fronty už dávno opadly.

tak vzniká analogická pohlednice

Jako vždy patřili mezi nejčilejší tvůrce pánové Fronc, Hlavatý, Veselý a Kancnýř. Jak to dopadlo uveřejňuji níže.

   

       


     

Na závěr přináším ukázku ze 14. minivýstavky (7.3.2012, Praha-Hlavní pošta), která proběhla u příležitosti vydání těchto známek a známky ke 150.výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků.

                  

                  


PK
foto: Pavel Kancnýř

pátek 9. března 2012

8TH FIP MAXIMAPHILY WORLD COMPETITION FOR THE BEST MAXIMUM CARD CREATED IN 2010-výsledek

Dnes ráno mne potěšila příjemná zpráva od vedoucího naší sekce, pana Josefa Fronce, o výsledku soutěže o nejlepší "MAXIMUM CARD roku 2010" . S naší analogickou pohlednicí, zachycující pohled na Karlův most a Hradčany od Novotného lávky, jsme získali pěkné druhé místo. V tak krátkém období existence naší sekce (letošní pětileté výročí doufám oslavíme v Doksech) je to velký úspěch, protože, jak jsem již psal, konkurence byla veliká a navíc, porazili jsme většinu zemí, kde se maximafílii věnují řadu let. Informace k výsledkům zobrazuji na závěr v originálním znění. O čem hovoří Vám napíši pouze stručně a v bodech.

  • v pořadí osmá světová soutěž o nej analogickou pohlednici roku 2010 byla poprvé zveřejněna na webu MAXIMAPHILY.INFO a pro možnost odvolení otevřena všem oficiálním delegátům (poprvé proběhla volba elektronicky)
  • všichni měli stejné šance - pro všechny nominované země došlo ke zlepšení volebních podmínek soutěže, které přinesly více objektivních výsledků
  • zásadní změnou v pravidlech je zákaz volby analogické pohlednice vlastní země (v minulosti byla praxe volby taková, že byla možnost volby CM vlastní země a volili pouze zástupci těch zemí, kteří se osobně zúčastnili v rámci setkání při světových výstavách)
  • soutěže se zúčastnilo 59 zemí světa ( o šest více než v předchozích letech)
  • 45 oficiálních delegátů, zastupujících 45 FIP zemí z 59 zúčastněných, dalo hlas 50 z nich
  • bodové hodnocení probíhalo dle vzorce: 1. místo=9 bodů, 2. místo=6 bodů, 3. místo=3 body


Výsledky:
1. cena-Portugalsko 
(105 bodů - 8 x 1.místo, 5 x 2.místo, 1 x 3.místo)

Furnicular tram "ELEVADOR DA GLORIA", Lisboa
tvůrce: Rui Dias


2. cena-Česká republika
(48 bodů - 3 x 1.místo, 3 x 2.místo, 1 x 3.místo)

Prague castle & Charles bridge, Prague
tvůrce: Pavel Kancnýř


2. cena-San Marino 
(48 bodů - 3 x 1.místo, 3 x 2.místo, 1 x 3.místo)

Italian cyclists "F.Coppi-G.Bartali", San Marino
tvůrce: A.I.M. ( Italian Maximaphily Association)


3. cena-Lucembursko (45 bodů)

Rose "YVAN MISSION", Luxembourg
tvůrce: Commision de Maximaphilie FSPL


Jak se umístily další země, viz níže v informacích. Na posledních řádcích se dočteme, že máme zvolit nej analogickou pohlednici roku 2011. Výsledek již vím, zveřejním ho v některém z příštích příspěvků.

  

  

A co dodat na závěr? Sluší se poděkovat všem, a to nejen za pěkné téma na známce, které jistě zapůsobilo, Vám, členům-sběratelům analogických pohlednic, kteří jste svojí aktivní účastí pomohli bojovat za naši věc a v neposlední řadě také za usilovnou práci vedoucího sekce Josefa Fronce (jistě nemusím jmenovat vše, co pro Maximafílii v ČR dělá, protože by se nám příspěvek pěkně protáhl). Tak Vám alespoň někdy příště napíši, jak mne kdysi svými články nadchnul a de facto tak nevědomky přivedl k tomuto krásnému oboru.
PK    

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...